GGN 2.0 SER POSITIVT PÅ TÄVLING i HEJDEBY 2024.

ARRANGÖREN AV GOTLAND GRAND NATIONAL NORDIC SPORT & EVENT FÅR IDAG FREDAG  22 MARS KL 14:00 BESKED AV LÄNSSTYRELSEN ATT GGN HAR EN BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN.

Nordic Sport & Event förväntas idag vid ett möte med Länsstyrelsen Gotland få besked efter 7 månaders arbete att arrangören behöver fortsätta arbetet runt miljö- och naturfrågorna för att kunna arrangera GGN 2.0 i Hejdeby på Gotland.

BESLUT OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN (BMP)

Länsstyrelsen har nu tagit beslut på att Gotland Grand National har en betydande miljöpåverkan när man vill genomföra GGN i Hejdeby. Den fortsatta processen framåt är att arrangören nu fortsätter arbetet med att utreda hur tävlingen påverkar området på kort och lång sikt. Nästa steg nu är att det kommer att ske ett avgränsningssamråd.

Avgränsningssamråd ska ske med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Avgränsningssamrådet ska även genomföras med övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten.

NORDIC SPORT & EVENT SER NU FRAMÅT OCH GGN 2.0 HAR STORA MÖJLIGHETER I HEJDEBY!

Bakgrunden till att GGN måste byta tävlingsarena är att Försvarsmakten Gotland meddelade arrangören Nordic Sport & Event den 28 augusti 2023 att GGN inte kan fortsätta genomföras på Tofta skjutfält efter 40 år i rad.

– Det här kommer inte som en direkt överraskning för vår organisation. Det är just därför vi redan i förebyggande syfte har lagt tid och resurser på de redan gjorda frivilliga utredningarna i området. Det innebär nu att vi vunnit mycket tid inför det fortsatta arbetet säger Conny Bohlin VD Nordic Sport & Event.

– Vi har nu kommit så långt i arbetet med att säkra GGN 2.0 till Hejdeby, vilket gör att vi fortsätter med våra investeringar i tid och pengar i det som Länsstyrelsen vill att vi ska komplettera med utifrån dagens möte.

– Vi räknar med att investera runt 1 – 1,5 miljoner extra i bana, arena mm förutom de ca 5 miljoner GGN kostar varje år i uppbyggandet av infrastrukturen i området. Utredningarna har hittills kostat runt 200 000 kr exklusive moms, och nu får vi skjuta till ytterligare medel innan det stora arbetet kan sätta i gång säger Conny Bohlin vidare.

ÅTGÄRDER SOM REDAN ÄR VIDTAGNA I ARBETET MED GGN 2.0 I HEJDEBY.

· Professor och miljöexperten Nils Ryrholm anlitades tidigt för att bistå oss i arbetet.

· Konsultföretaget SWECO anlitades för att kartlägga området och anlägga en bana utifrån de kända miljö- och naturvärden som finns i området.

· SWECO har även tagit jord och markprover i förebyggande syfte där det kan finnas förorenad mark. (svar inväntas)

· Arkeolog från Gotlands Museum har kartlagt fornlämningar i området, och utryckte att det finns ingen bättre plats än Hejdeby för att köra GGN.

· 20 markägare har redan sagt ja till GGN i området.

· Övriga fastighetsägare nära själva arenan har godkänt GGN i området och har även gått med på att flytta sina hästar under de två tävlingsdagarna.

· Vi har fått beslut av Länsstyrelsen att vi får stänga av länsväg 147 (Slitevägen) under två dagar.

– GGN betyder så mycket för så många och vi gör allt för att behålla evenemanget på Gotland. Vi ska ta vårt ansvar i miljö- och naturfrågorna då GGN ska köra många år till på ön, därför förstår vi att kompletteringarna behövs avslutar Conny Bohlin.

PROCESSEN FRAMÅT EFTER BESLUT OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN.

I 10 § Miljöbedömningsförordningen beskrivs vad som ska beaktas i bedömningen av om en verksamhet eller åtgärd innebär betydande miljöpåverkan. Enligt 6 § kap. 3 § ska en myndighet eller en kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning göra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

För ytterligare information och frågor, kontakta: (I MÖTE fredag 22/3 14:00 MED LÄNSSTYRELSEN)
Conny Bohlin
VD/CEO Nordic Sport & Event
0708  – 249494

FAKTA GOTLAND GRAND NATIONEL
ANTAL DELTAGARE: Över 3 400 från 15 nationer
GÄSTNÄTTER: 28 000
OMSÄTTNING NÄRIINGSLIVET: 100 000 000 kr/ år.
ERSÄTTNING FÖRENINGSLIVET: 800 000 kr/år
TITTARE SVT SPORT: 800 000 (över 5 timmar live Broadcast)