Regler och villkor Gotland Grand National

Gotland Grand National 2024 –  2.0

Framtidens Gotland Grand National kommer att blir något alldeles extra, det kan vi lova. I 40 år har GGN körts på anrika Tofta Skjutfält och vi tackar Försvarsmakten Gotland för den tiden tillsammans. Nu väntar en ny framtid för Gotland Grand National och just därför heter det GGN 2.0.

Vi hälsar er varmt välkomna till framtidens GGN.

Regler & Villkor 25 okt 2024 gäller:
Guldhjälms-, Ungdoms, Veteran- & motionsklasser  (50-59 år, 60+, Dam motion, Militär och Adventure).

Regler & Villkor 26 okt 2024 gäller:
Motions- och elitklasser, samt el-klass.

Tävlingsregler & Allmänna Villkor

GOTLAND GRAND NATIONAL 25/10 2024

TILLÄGGSREGLER OCH ALLMÄNNA REGLER & VILLKOR

KANSLI
Adress. Nordic Sport & Event AB, Broväg 10, 621 40 Visby
Telefontider: måndag – fredag 08:15-16:00.
E-post: info@nordicsportevent.se
Hemsida: www.gotlandgrandnational.se

FREDAG
Tillståndsnummer: 70-2
FIM NMFP: 490/60

ARRANGÖRER
Gotland Grand National Sports Club 802514-7276 (Nedan kallat GGN Sports Club)
I samarbete med – Nordic Sport & Event AB 556761–0489 (Nedan kallat NSE)

ORGANISATIONSKOMMITTÉ
Ledarmöten: Conny Bohlin, Angelica Thomsson, Kenneth Häglund, Calle Jakobsson, Jan Bergwall, Peter Schöön, Jesper Cederlund Jenny Slotte Hassel och Christer Stoltz.

TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare: Kenneth Häglund
Bitr. tävlingsledare: Jesper Cederlund
Miljöansvarig: Ove Kolmodin
Säkerhetschef: Peter Schöön
Banchef/ Startchef: Calle Jakobsson
Svemo Supervisor: Göran Bengtsson

TÄVLINGENS ART
Enduro Typ 2 Special – Varvlopp Internationell, cirka 10 per varv för ungdom och veteran, för motionsklasser cirka 22 km per varv. För guldhjälm är sträckan ca 3 km per varv. Startplats GGN 2.0. Medelhastighet på̊ ca: 35 km/h. Öppet för både registrerade och ej registrerade fordon, ej körkortskrav.

KÖRTID
Guldhjälm – I samtliga klasser är körtiden 45 min. Vid 45 minuter flaggas deltagarna av efter hand.
Ungdom – I samtliga klasser är körtiden 2 timmar. Vid 2 timmar tänds lampan vid varvningen och föraren ska då köra av banan. Deltagaren får gå ut på ett sista varv innan klockan passerat 1:59:59 och fullfölja det varvet.
Veteranklass – I samtliga klasser är körtiden 60 min. Vid 60 min tänds lampan vid varvningen och föraren ska då köra av banan. Deltagaren får gå ut på ett sista varv innan klockan passerat 0:59:59 och fullfölja det varvet.
Motionsklass – I samtliga klasser är körtiden 3 timmar. Vid 3 timmar tänds lampan vid varvningen och föraren ska då köra av banan. Deltagaren får gå ut på ett sista varv innan klockan passerat 2:59:59 och fullfölja det varvet. Deltagarna har själva ansvaret att se på lamporna vid varvningen som tänds för respektive startgrupp när det är dags att köra av banan vid 3 timmar. Det sista varvet räknas automatiskt bort om föraren går ut på sitt sista varv när tiden passerat. Gäller Samtliga klasser utom guldhjälm.

DELTAGARE
Guldhjälm
För förare som t.o.m. innevarande år fyller 12 år.
Förare i Guldhjälm måste ha genomfört Guldhjälmskurs i enduro och inneha Guldhjälmslicens. Guldhjälm är endast öppen för nationella deltagare.

UNGDOM
Deltagande i klass 1: fr.o.m. det år föraren fyller 12 år.
Deltagande i klass 2: fr.o.m. det år föraren fyller 13 år.
Föraren ska inneha Svemo ungdomslicens för enduro, alternativt licens för annan Svemo-disciplin med tilläggsgren Ungdom Enduro. Förare som är 15–16 år kan lösa juniorlicens som även gäller för ungdomsklass, men får inte tävla i både ungdoms- och juniorklass samma tävlingsdag.

VETERANKLASS
Förare som lägst under året fyller 15 och innehar Svemo utfärdad årslicens för Enduro licensklass Junior, Senior, Elit, alternativt licens för annan Svemo-disciplin med tilläggsgren Enduro eller tillfällig licens. Även FIM och FIM Europe licens för enduro gäller (för internationella förare krävs också starttillstånd från federation). Viktigt! Ungdomslicens gäller inte.

MOTION
Förare som lägst under året fyller 15 och innehar Svemo utfärdad årslicens för Enduro licensklass Junior, Senior, Elit, alternativt licens för annan Svemo-disciplin med tilläggsgren Enduro eller tillfällig licens. Även FIM och FIM Europe licens för enduro gäller (för internationella förare krävs också starttillstånd från federation). Förare som fyller 15 år under innevarande år ska inneha godkänd juniorlicens från SVEMO. Viktigt! Ungdomslicens gäller inte

ANMÄLAN
Anmälan sker på hemsidan, www.gotlandgrandnational.se där startavgiften för Guldhjälm 695 SEK, Ungdom 695 SEK, Veteranklass 895 SEK, Motionsklass 1995 SEK betalas i samband med anmälan. Efter att en korrekt anmälan gjorts skickas ett bekräftelse mail på att anmälan blivit godkänd. Felaktig anmälan noteras inte som anmälan. Tävlingsledningen kommer inte att kontakta förare per telefon för att rätta till felaktig anmälan.

PRIS
Guldhjälm – 695 SEK
Ungdom – 695 SEK
Veteranklass – 895 SEK
Motionsklass – 1995 SEK
Anmäl dig innan den 31/12 2023 och få 400 kr rabatt på motionsklass och 100 kr rabatt på övriga klasser. Efter den 31/8 kl. 24.00 höjs avgiften med 400 kr.
Priserna är inklusive 6 % moms då det är en idrottstävling.

ANMÄLNINGSTIDENS UTGÅNG, OBS 31 augusti!
Anmälningstiden går ut den 31 augusti kl. 24.00. Skulle det finnas platser kvar går det att efteranmäla sig i mån av plats fram till 48 timmar innan start med ett tillägg på 400 SEK. Till förare som har anmält sig före anmälningstidens utgång, men som inte kommer med p.g.a. platsbrist, återbetalas anmälningsavgiften.

STARTBEKRÄFTELSE
Var noga med ett ange korrekte e-postadress vid anmälan. Startbekräftelse, PM och all nödvändig information kommer att skickas ut via e-post. All information läggs efter hand ut på hemsidan då inget PM/information kommer att skickas ut via vanlig post. Startnummer finns under startlistan på hemsidan i slutet av september. (Om du motsätter dig att få ditt namn publicerat på internet i start och resultatlistor måste besked om detta skriftligen lämnas till kansliet, se under rubriken kansli). Viktigt! Anmälan skall vara godkänd av förälder/vårdnadshavare som på särskild blankett i samband med incheckningen skall skriva på föräldraförsäkring.

LICENS
En nationell licens för enduro krävs eller en tillfällig licens för tävlingen. Licens samt ID ska uppvisas vid incheckning på tävlingsplatsen. Har du ingen licens kan du lösa en tillfällig licens via Svemo TA. Besök Svemos hemsida www.svemo.se. Betald licens skall uppvisas på tävlingsplatsen fysiskt eller digitalt. Det går inte att köpa licens på tävlingsplatsen utan ska lösas innan.
Utländska förare skall inneha giltig FIM/FIM Europe-licens eller förarlicens utfärdad av sitt hemlands motorfederation med starttillstånd. Arrangören kan ej utfärda tillfällig licens för utländska förare. För deltagare i Ungdom- och Guldhjälmsklasser gäller kravet på vårdnadshavare enligt SR-E 2.1.7

SEEDNING/START
Seedning sker gemensamt i varje startgrupp efter förgående års placering under 2023 för Ungdoms- och motionsklass. Deltog du inte förgående år eller om du gjort din anmälan efter den 1/9 kommer du automatiskt placeras i den tur du gjort din anmälan och därmed inte bli seedad. Gemensam start sker i samtliga klasser förutom Guldhjälm som startar 2 och 2 med tidsintervall. Första varvet är delvis ett mastervarv med en föråkare.

TÄVLINGSFORDON
Endast Solomotorcyklar kategori 1 Grupp A1 får användas.

UNGDOM
Klass 1, Maskinklass E0 enligt SR Enduro
(Från 49cc till 85cc 2-takt och från 75cc till 150cc 4-takt).
Klass 2, Maskinklass E1 enligt SR Enduro (
Från 100cc till 144cc 2-takt och 175cc till 250cc 4-takt).

GULDHJÄLM
Klass 3, Mc över 65cc till 85cc 2-takt och från 75cc till 150cc 4-takt (SR Enduro 9.5.1).
Klass 4, Mc över 50cc till 65cc 2-takt (SR Enduro 9.5.1).
Klass 5, Mc max 50cc 2-takt (SR Enduro 9.5.1).

MOTION
Klass 7, 8, 9, 11 & 12: Maskinklasser E1, E2 och E3 enligt Enduroreglemente Kapitel 3 samt MX 2 och MX1 enligt Motocrossreglementet kapitel 3. Klass 11 (Adventure) avser MC med 600 cc och över.

MILITÄR
Klass 10: Yrkes- och reservofficer, soldat samt utbildad instruktör inom FMCK med militär MC 258. Klädsel enligt SVEMO Tävlingsreglemente.

VETERANKLASSER
Du kan delta i Veteranklassen på fredagen och även motionsklasserna under lördag förmiddag. Tillägg: Deltagare i Elit Dam, Elit Herr, Senior, Junior och El. (Klasserna 1-3 och 18) får delta i Veteranklass på fredagens tävling.
Klass 14: ”Pré 74” Enligt Cross & Trialveteranernas reglemente. Mc tillverkad före 1975.
Klass 15: Enligt Cross & Trialveteranernas reglemente. Mc med dubbla stötdämpare, luftkyld motor, trumbromsar och tillverkad 1975-1985.
Klass 16: ”EVO” Enligt Cross & Trialveteranernas reglemente, mc tillverkad före 1990 med enkel stötdämpare, vattenkyld motor, och skivbroms.
Klass 17: ”Super EVO” Enligt Cross & Trialveteranernas reglemente, mc minst 21år gammal.
Till Cross & Trailveteranernas reglemente –> KCTV

TÄVLINGSFORDON MOTION
Endast Solomotorcyklar kategori I grupp A1 får användas. Maskinklasser E1, E2 och E3 enligt Enduroreglemente Kapitel 3 samt MX 2 och MX1 enligt Motocrossreglementet kapitel 3.

TÄVLINGSFORDON MILITÄRKLASS
Är öppen för yrkesofficerare, reservofficerare och anställda soldater i försvarsmakten samt förare i FMCK. Den ska köras på militär mc 258 med militär utrustning. Viktigt! Förarna skall inneha av SVEMO utfärdad årslicens enduro eller tillfällig licens som löses på Svemo hemsida och kan INTE lösas på plats.

UTRUSTNING
Obligatorisk klädsel är: Godkänd skyddshjälm, stövlar eller kängor som ger gott skydd för såväl fot som vrist, heltäckande skyddsklädsel, handskar som ger gott skydd mot handskador, ansiktsmask eller skydd för skador på tänderna om inte integralhjälm används samt ryggskydd som uppfyller SVEMO:s minimikrav. Däckutrustningen är valfri, men inga däckdubbar är tillåtna i tävlingen. Lösa siktskivor på skyddsglasögon (tear off) är inte tillåtet i enduro. OBS! Bestraffning enligt regelboken SR.E 2.6: 1. Varning, 2. Straffavgift 500:-, 3. Uteslutning.
Det är tillåtet att byta glasögon längs med hela banan. Det är även tillåtet att få glasögon överlämnade längs med banan.

TIDTAGNING
Tävlingen använder elektronisk avläsningsutrustning. Varje tävlande ansvarar för att lånad transponder medförs under hela tävlingen enligt arrangörens anvisningar som finns på incheckningskuvert. Som ger varvtider och mellantider under tävlingens gång. Föraren kan även följas live via hemsidan www.gotlandgrandnational.se Ej återlämnad transponder faktureras med 1250 sek i efterhand av arrangör. Blir inte den återlämnad eller betald kommer du inte att få starta nästkommande år i GGN.

KLASSINDELNING
KLASS- Guldhjälm- KUBIK – BOTTEN/SIFFRA
3 – 85 CC – SVART/VIT
4 – 65 CC – SVART/VIT
5 – 50 CC – SVART/VIT

KLASS- Ungdom – KUBIK –  BOTTEN/SIFFRA
Ungdom 1 (E0) – 85 CC –  VIT/SVART
Ungdom 1 (E0) (Girls) – 85 CC – VIT/RÖD
Ungdom 2 (E1-2) – 125 CC –  VIT/SVART
Ungdom 2 (E1-2) (Girls) – 125 CC – VIT/RÖD

KLASS- Veteran & Motion – BOTTEN/SIFFRA
7 – Motion 50-59 år – VIT/SVART
8 – Motion dam 15-29 – LILA/VIT
9 – Motion dam 30+ – VIT/LILA
10 – Militär – VIT/RÖD
11 – Adventure – VIT/SVART
12 – Motion 60+ år – VIT/RÖD
14 – Veteran ”Pré 74” – VIT/SVART
15 – Vet ”1975-1985” – VIT/SVART
16 – Veteran ”EVO”  – VIT/SVART
17 – Vet ”Super EVO” – VIT/SVART

Arrangören förbehåller sig rätten till eventuell seedning av förare i samtliga klasser.

TÄVLINGSNUMMER ENLIGT SVEMO: S REGLER
Tävlingsnummer ska genom förarnas egen försorg anskaffas och anbringas på motorcykeln. Motorcykeln ska vara försedd med tre tävlingsnummerskyltar. En skylt ska monteras framtill och tvärs motorcykeln. De två andra anbringas längs med var sida av maskinen.

Bakgrund
Det rektangulära måttet där siffrorna ska placeras ska ha ett minsta mått på B 220 mm och H 120 mm och vara enfärgad. Det får inte finnas någon reklam eller namn på bakgrunden, förutom reklam från promotor/arrangör/förbund. Det får inte finnas någon så kallad ”outline” eller annan färg inom detta område, endast siffror och dess färg är godkänt. Avståndet från kanten av bakgrunden till siffrorna måste vara minst 10 mm. Det får inte finnas några hål inom angivet mått i nummerplåten fram.
Siffror Minimimått: Höjd 100 mm, bredd 50 mm (Undantag för siffran 1), tjocklek 20 mm. Avståndet mellan siffrorna ska vara minst 10 mm. Så kallad ”Outlines” eller annan design i och runt siffrorna är inte tillåtet. Siffrorna ska vara i blockstil. Vid fyrsiffriga nummer ges undantag för avstånd till kant på skylten och avståndet mellan siffrorna, då gäller minst 4 mm för de måtten.

STARTTIDER FREDAG, preliminära.
08.30-09.15: Klass 5 Guldhjälm 50 cc
09.30-10.15: Klass 4 Guldhjälm 65cc
10.30-11.15: Klass 3 Guldhjälm 85 cc
08.30-09.30: Klass 14(Vet”Pré74”)15(Vet”1975-1985”)16(Vet”EVO”)17(Vet”Super EVO”)
10.00-12.00: Klass 1,2 Ungdom
12.45-15.45: Klass 7 (50-59 år)
13.00-16-00: Klass 8-9 (Dam motion) & 10 (Militär), 11 (Adventure), 12 (60+),

DRIVMEDEL
Tillhandahålles inte av arrangören.

MILJÖ
Absorberande miljöskydd (miljömatta enligt Svemos reglemente) som skydd mot spill på marken ska användas vid service och tankning. Försiktighet ska iakttagas vid dunkhantering så att spill minimeras. Förare/Team som inte har miljömatta medges inte tillträde till serviceområdet, det vill säga depå och tankslinga. Underlåtenhet att uppfylla ovanstående kommer att bestraffas med straffavgift 500kr / uteslutning (SR-E 5.6.3.1). Service endast tillåten på anvisad uppmärkt plats. All annan körning i terrängen, än körning på banan under pågående tävling, är brott mot terrängkörningslagen.

INCHECKNING
Sker i incheckningstältet på tävlingsområdet med start torsdag 12.00 för alla fredagsförare. Där hämtas startkuvert ut, med nummerlapp och lånad transponder. Uppge startnummer och uppvisa giltig licens och legitimation.
Incheckningens öppettider
Torsdag 26/10 kl. 12.00-18.00.
Fredag 27/10 kl. 06.00-10.00

BESIKTNING
Sker på tävlingsområdet. Vid besiktning sker även kontroll av transponder, som utdelas i incheckningskuvertet. Viktigt! Högsta Ljudnivå Ljudnivån mäts enligt metoden 2 meter max, högsta ljudnivå är 112 dB(A).
Besiktningens öppettider:
Torsdag kl. 12:00–18:30
Fredag kl. 06:00-10:00.

PRISBEDÖMNING
”Den deltagare i respektive klass som inom angiven körtid kört flest varv på kortast tid är segrare i klassen”. Det är upp till varje förare att ha koll på varvningslampan när klassens körtid är över. Samtliga förare som kört minst ett varv placeras i resultatlistan. Samtliga tävlande som startar erhåller minnesmedalj och dessutom utdelas hederspriser.

GGN CHALLENGE
GGN Challenge är en kombinationsutmaning (ej tävling) mellan torsdagens GGN E-Bike och fredagens eller lördagens GGN MC. Totaltiderna slås ihop för att få fram tid och varv. För att delta i GGN Challenge ska du anmäla dig till båda tävlingarna separat och meddela oss på info@nordicsportevent.se att du har för avsikt att deltaga denna utmaning.

GGN LAGTÄVLING
Sätt ihop ditt lag/team på tre deltagare och tävla mot andra lag/team/företag.
Ditt lag ska bestå av tre deltagare. Ni ska delta i en klass med tre timmars körtid. När alla tre är anmälda, är ert lag redo att delta i GGN lagtävling.
Regler för lagtävling:
– Deltagarna måste köra i en klass med tre timmars körtid under fredag eller lördag.
– Era individuella tider kommer att slås ihop för att få en totaltid för laget.
– Priser delas ut till de tre bästa lagen (första året gäller samma tabell och resultat oavsett herr, dam eller mix lag).
Anmälan och betalning:
För att anmäla ditt lag, maila alla tre namn och ert lagnamn till info@nordicsportevent.se. Anmälningsavgiften är 995kr per lag. Betalas till bankgiro 174-3350 eller swish: 1230411348.

RESPITTID
60 minuter efter körtidens utgång för respektive klass. Överklagan av prisbedömningen ska ske inom 30 min efter att resultaten har anslagits på plats.

RESULTATLISTANS OFFENTLIGGÖRANDE
Resultatlista anslås på tävlingsplatsen vid incheckningsbodarna snarast efter det att respittiden gått ut för respektive klass. Resultatlistan finns även på hemsidan, www.gotlandgrandnational.se.  Protesttiden enligt SVEMO:s regler är 30 minuter efter det att resultatlistan anslagits. Det är varje deltagares ansvar att bevaka sitt resultat enligt ovanstående. Resultatlistan anslås även vid prisutdelning.

PRISUTDELNING FÖR UNGDOM & GULDHJÄLM
Alla får medalj och pokal som fås i samband med inlämning av transponder vid incheckningstältet på Tofta. Prisutdelning för ungdom sker på Wisby Strand under fredagens prisutdelning med efterföljande middag (biljett köpes separat).  Från och med 1 januari 2020 följer vi riktlinjerna från Svenska Riksidrottsförbundet och Barnkonventionen lag. Därför är det ingen prisutdelning för någon klass i Guldhjälm. Resultatlistor kommer att publiceras i bokstavsordning. Våra barn och ungdomar ska få utvecklas och har roligt utan press och krav.

PRISUTDELNING FÖR ÖVRIGA KLASSER
Prisutdelning för placering 1-3 för klass 1–12, klass 18 sker på Wisby Strand under lördag kvällens prisutdelning.  Minnesmedalj och pokaler till de som vunnit utöver placering 1-3 i samtliga klasser fås i samband vid inlämning av transponder i incheckning tältet på Tofta.

SVENSK ENDUROKLASSIKER
En Svensk Enduroklassiker består av loppen Stångebroslaget i Linköping, Ränneslättsloppet i Eksjö och avslutas med Gotland Grand National på Gotland. Minnesmedalj sändes till de förare som genomfört alla tre deltävlingars kriterier under samma år per automatik.

Deltagarna redovisas från respektive deltävling till den sista tävlingen på året (Gotland Grand National) som efter tävlingen redovisar resultatlistan. Kriterierna varierar på vilken tävling som körs eftersom svårighetsgraden är olika.

ANSVAR
Alla startande i GGNs alla klasser ska ha en godkänd enduro-licens från Svenska motorsport förbundet (Svemo). Genom licensen är du som förare försäkrad för personskador under tävlingen. Du som förare är själv ansvarig för att försäkra ditt motorfordon då inte licensen via Svemo gäller vid skada på fordonet.

NYTT FRÅN 2024!
Under tävlingen på nya området råder totalt förbud mot att köra någon form av motordrivet fordon (gäller hela tävlingsområdet och utanför banan). Skulle någon (gäller även servicepersonal, team eller familjemedlem till tävlande) mot förmodan strida mota dessa bestämmelser, är vederbörande avstängd från GGN nästkommande år. Samtliga med fordonstillstånd får köra till och från anvisad depåplats. Samtliga tävlande får köra till startområdet inför sin start med en max hastighet av 30 km/h. Detta innebär att övriga, servicepersonal, team eller familjemedlem får ta sig fram till fots eller med cyklar.

Denna åtgärd måste vi göra för att GGN ska få fortsätta i många år till i det nya området som är vattenskyddat och med hänsyn till markägare och närboende.

OLOVLIG KÖRNING I OMRÅDET
All form av olovlig körning i området och på GGN banan utanför tävling under resterande året är totalt förbjudet. Ni måste förstå att vi inte kommer få arrangera GGN fler år om ni inte följer denna enkla regel. Vi har lovat markägare och myndigheter att ni inte kommer att missbruka detta. Vi kommer att stänga av samtliga som ertappas för all framtid från att tävla på GGN.

SJUKVÅRD
Läkare och sjukvårdspersonal finns på tävlingsplatsen under tävlingsdagen.

IDROTTENS Ö
Idrottens Ö är ett samarbete mellan Destination Gotland och Idrottsförbundet på Gotland i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön. Vill du veta mer tveka inte att kontakta oss.

IDROTTENS Ö VI STÖDJER MOTORSPORTEN
Alla deltagare och medresenärer som deltar i Gotland Grand National reser med rabatterade priser. Kontakta idrottens ö på 0771-22 33 50 eller via e-post: idrottsresor@destinationgotland.se

 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TÄVLINGAR /EVENEMANG ARRANGERADE AV NORDIC SPORT & EVENT ( NSE ) ELLER UTSEDD ARRANGÖR AV NORDIC SPORT & EVENT.
  ALLMÄNT. Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för tävlingar/ evenemang arrangerade av NSE eller utsedd arrangör av NSE. Med benämningarna ”NSE,” menas Nordic Sport & Event AB, org. 556761–0489. Genomfört köp av plats till någon av våra tävlingar/ evenemang innebär att du godkänner våra vid var tid gällande Allmänna Villkor. För att delta i vissa av våra tävlingar/ evenemang måste du ha uppnått en viss ålder. Om du gör en anmälan till ett lopp för en annan person än dig själv är du ansvarig för att denna person har tagit del av och följer våra villkor. Observera att för vissa av våra tävlingar/ evenemang finns det en tidsbegränsning för genomförandet och du är medveten om och accepterar att vi därför kan komma att avsluta ett lopp innan du har gått i mål.
 1. ÅTERBETALNING OCH ÅNGERRÄTT
  Ett köp av en plats till våra tävlingar/ evenemang kan ångras upp till 24 timmar efter genomfört köp. Därefter ses anmälan som definitiv och du har inte rätt att kräva återbetalning av avgiften. Köp av startplats i idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantagna från ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. * UNDANTAG VID KÖP AV AVBESTÄLLNINGSSKYDD.
  2.1 OM GGN 2.0 MÅSTE BYTA DESTINATION
  GGN 2.0 är planerat till Gotland och Hejdeby (gamla asfaltsverket) men ännu återstår ett arbete med myndigheterna och grannar i området. Vi som arrangör har arbetat sedan den 28 augusti 2023 med att ny mark på Gotland och ser mycket positivt på framtidens GGN på Gotland. Skulle vi behöva byta Gotland som destination så gäller särskilda avbokningsregler. Om GGN 2.0 byter bort Gotland som destination gäller följande regler. Du väljer själv om du som deltagare vill delta på Gotland Grand National by (ny destination). Om du väljer att avstå att delta återbetalar vi avgiften förutom 500 kr för klasserna (motion, junior. bredd och elit) alla övriga klasser 250 kr som vi behåller i administrationsavgift. I det här fallet behöver du inget avbeställningsskydd om vi byter destination. Har du tecknat avbeställningsskydd för 150 kr så återbetalas även det vid byte av destination om du väljer att avstå.
 1. ÅTERBUD
  Vid återbud läs våra regler under rubriken avbeställningsskydd* nedan. Vill du avboka ditt deltagande i någon av våra tävlingar/ evenemang maila oss på info@nordicsportevent.se.
  Avbeställningsskydd kan köpas till för 150 SEK per person. Avbeställningsskyddet återbetalas ej. * AVBESTÄLLNINGSSKYDD
  Avbeställningsskydd kostar 150 SEK. Anmälningsavgiften förutom en administrationsavgift på 150 SEK betalas tillbaka vid köp av avbeställningsskydd. Gäller inte för resor eller boende i samband med tävlingen/ evenemanget. Avbeställningsskyddet kan endast tecknas i samband med anmälningstillfället.  Avbokning kan ske tom. 10 dagar innan tävling/ evenemang med avbeställningsskydd (läkarintyg eller intyg från myndighet krävs alltid) Annars återbetalas inte startavgiften. Avgiften för avbeställningsskydd återbetalas ej.
  Avbeställningsskyddet gäller om följande inträffar.
  – Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
  – Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
  – Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din anmälan. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej.
  Avbeställningsskydd 150 SEK (0 % moms). * Se vidare information under punkten ansvar.
  Har avbeställningsskydd ej tecknats vid anmälningstillfället förbehåller vi oss rätten att ej återbetala något av anmälningsavgiften.
 1. BYTE AV DELTAGARNAMN
  Anmälan till våra tävlingar/ evenemang är personlig och du får inte låta någon annan deltaga i ditt namn eller överlåta anmälan till någon annan.
 2. PERSONUPPGIFTER
  Genom godkännande av dessa Allmänna Villkor godkänner du att ditt namn samt födelseår offentliggörs i våra start- och resultatlistor. Du som av personliga skäl inte vill att ditt namn ska synas i start eller resultatlistor kan meddela detta till oss på e-mail: info@nordicsportevent.se. Meddela vilket eller vilka lopp det avser. Nordic Sport & Event följer Datainspektionens regler när det gäller hantering av personuppgifter. Genom din anmälan godtar du att ditt namn registreras och offentliggörs i start- och resultatlistor, bland annat på vår hemsida. Nordic Sport & Event behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera dina förfrågningar, samt för att skapa en anmälningsprofil. Personuppgifterna och anmälningsprofilen används för att registrera dig till lopp och matcha dig med en eventuell tidigare anmälan, för att på så sätt koppla din tidigare statistik till dig. Personuppgifterna och anmälningsprofilen används också för att kunna kontakta dig, samt för att kommunicera information och erbjudanden.
  För att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om vad du är intresserad av, använder vi de uppgifter du tillhandahåller. Du kan när som helst välja att inte längre ta emot mer information från Nordic Sport & Event genom att kontakta oss via e-post info@nordicsportevent.se För att kunna erbjuda information som vi tror är intressant för dig, har Nordic Sport & Event samarbetspartners i vissa fall möjlighet att marknadsföra sig genom vårt adressregister via Nordic Sport & Event. Nordic Sport & Event delar inte dina personuppgifter med sina partners eller sponsorer. Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, att få dem rättade eller om du önskar, få dem raderade. Väljer du att radera alla dina uppgifter, så raderas all tidigare statistik och historik. Du har också rätt att få en kopia av dina uppgifter.
 3. MARKNADSFÖRING
  Vi kommer att ha fotografer och filmteam på plats vid genomförandet av våra tävlingar/ evenemang. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor samtycker du till att bilder och filmer från våra tävlingar/ evenemang kan komma att användas på hemsidor, i annonser och trycksaker för Nordic Sport & Events tävlingar/ evenemang, utan att du ställer krav om särskild ersättning. Vill du inte synas på bild kan du meddela oss på info@nordicsportevent.se. Ange ditt namn, startnummer och vilket lopp det avser. Allarättigheter till kommersiell försäljning av videofilmer/foton från tävlingen, förbehålls Nordic Sport & Event AB. Den som vill köpa sig film och- eller fotorättigheter ombeds att kontakta Nordic Sport & Events kansli info@nordicsportevent.se för tillstånd och avtal i god tid före tävlingen. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll. All övrig försäljning inom tävlingsområdet är förbjuden utan arrangörens tillstånd. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll.
 4. BETALNING
  Vi erbjuder betalning med betal & kreditkort eller med Swish. Ansvarig för betalningssystemet är est mika:timing AB org nr. 556496-3350
  För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver EST dina person-, kontakt- och orderuppgifter. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag. Vi är mycket noggranna med säkerheten när du anger kreditkortsnummer. All överföring sker krypterat och vi lagrar aldrig ditt bankkontonummer eller kreditkortsnummer.
  När du lägger din beställning dras beloppet från ditt konto i samband med att du bekräftar köpet. Som kund har du skyldighet att se till att det finns pengar på ditt konto vid betalningstillfället. Om kontot inte har täckning eller om det av annan anledning inte går att dra pengarna kommer inte din anmälan att gå igenom.
 5. BOKNINGSBEKRÄFTELSE
  Efter att du har gjort din anmälan kommer vi att skicka en bokningsbekräftelse till dig via e-post. För att säkerställa att vi har fått korrekt information bör du kontrollera bokningsbekräftelsen så snart som möjligt och meddela oss om något inte stämmer. Felaktig anmälan noteras inte som en anmälan. Arrangören kommer inte kontakta deltagare på telefon eller mail för att rätta till felaktig anmälan.
 6. ANSVAR
  Deltagande i något av våra tävlingar/ evenemang sker på egen risk och vi kan därför inte hållas ansvariga om du skadar dig eller om dina kläder eller din utrustning skadas under något av våra lopp. Vi kan inte hållas ansvariga för sådan skada som uppstår på grund av att du i något avseende bryter mot dessa Allmänna Villkor eller regler eller instruktioner som tillämpas vid någon av våra tävlingar/ evenemang. Arrangören är befriad från ansvar i händelse av naturkatastrof, krig, myndighetsbeslut samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, som inte skäligen kunnat förutses och som påverkar ingångna köp eller utfästelser från vår sida (exempelvis vår möjlighet att arrangera en tävling/ evenemang). Vid en sådan händelse ( Force majeure ) gäller inte villkoren för *avbeställningsskydd då detta är helt utanför vår ”NSE” eller utsedda arrangör av NSE,s kontroll. Om en av våra tävlingar/ evenemang ställs in eller flyttas på grund av en händelse utanför vår kontroll eller med hänsyn till deltagarnas säkerhet har du inte rätt att kräva återbetalning av startavgiften eller kräva annan ersättning från arrangören. Arrangören tar heller inte något ansvar för inställda transporter till och från tävlingen/ evenemanget.
 7. TVISTER
  Om du inte är nöjd med något av våra tävlingar/ evenemang ber vi dig kontakta oss på info@nordicsportevent.se eller 0498-691200. Om du därefter inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU-kommissionens online plattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.

Gotland Grand National lördag 26/10 2024
Tilläggsregler och regler & villkor

KANSLI
Adress. Nordic Sport & Event AB, Broväg 10, 621 40 Visby
Telefontider: måndag – fredag 08:15-16:00
E-post: info@nordicsportevent.se
Hemsida: www.gotlandgrandnational.se

LÖRDAG
Tillståndsnummer: 70-3
FIM NMFP: 490/20

ARRANGÖRER
Gotland Grand National Sports Club 802514-7276 (Nedan kallat GGN Sports Club)
I samarbete med – Nordic Sport & Event AB 556761–0489 (Nedan kallat NSE)

ORGANISATIONSKOMMITTÉ
Ledarmöten: Conny Bohlin, Angelica Thomsson, Kenneth Häglund, Calle Jakobsson, Jan Bergwall, Peter Schöön, Jesper Cederlund, Jenny Slotte Hassel och Christer Stoltz.

TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare: Kenneth Häglund
Bitr. tävlingsledare: Jesper Cederlund
Miljöansvarig: Ove Kolmodin
Säkerhetschef: Peter Schöön
Banchef/ Startchef: Calle Jakobsson
Svemo Supervisor: Göran Bengtsson

TÄVLINGENS ART
Enduro Typ 2 Special – Varvlopp Internationell, cirka 22 km per varv. Startplats GGN 2.0. Medelhastighet på max 50 km/h. Öppet för både registrerade och ej registrerade fordon, ej körkortskrav.

KÖRTID
I samtliga klasser är körtiden 3 timmar. Vid 3 timmar tänds lampan vid varvningen och föraren ska då köra av banan. Deltagaren får gå ut på ett sista varv innan klockan passerat 2:59:59 och fullfölja det varvet.

Deltagarna har själva ansvaret att se på lamporna vid varvningen som tänds för respektive startgrupp när det är dags att köra av banan vid 3 timmar.
Det sista varvet räknas automatiskt bort om föraren går ut på sitt sista varv när tiden passerat.

DELTAGARE
Förare som lägst under året fyller 15 och innehar Svemo utfärdad årslicens för Enduro licensklass Junior, Senior, Elit, alternativt licens för annan Svemo-disciplin med tilläggsgren Enduro eller tillfällig licens. Klass 1 Elit Dam, öppen för damer med licens Junior, Bredd, eller Elit licens.  Även FIM och FIM Europe internationell licens för enduro gäller (för internationella förare krävs också starttillstånd från federation). Förare som fyller 15 år under innevarande år ska inneha godkänd juniorlicens från SVEMO. Viktigt! Ungdomslicens gäller inte. Nya regler för Juniorklass. Juniorklassen öppen för förare med junior-, senior- eller elitlicens t.o.m. det år föraren fyller 23 år.

ANMÄLAN
Anmälan sker på hemsidan, www.gotlandgrandnational.se där startavgiften 1995 SEK betalas i samband med anmälan. Direkt efter att en korrekt anmälan gjorts skickas ett bekräftelsemail på att anmälan blivit godkänd. Felaktig anmälan noteras inte som en anmälan. Tävlingsledningen kommer inte att kontakta förare per telefon för att rätta till felaktig anmälan.

PRIS
Gotland Grand National – 1995 SEK
El klass – 895 SEK.
400 kr rabatt tom den 31/12 och 100 kr rabatt i el klass.
Efter den 1/9 höjs avgiften med ytterligare 400 kr.
Priserna är inklusive 6 % moms då det är en idrottstävling

ANMÄLNINGSTIDENS UTGÅNG, OBS 31 augusti!
Anmälningstiden går ut den 1 september kl. 24.00 2023. Skulle det finnas platser kvar går det att efteranmäla sig i mån av plats fram till 48 timmar innan start med ett tillägg på 400 SEK. Till förare som har anmält sig före anmälningstidens utgång, men som inte kommer med p.g.a. platsbrist, återbetalas anmälningsavgiften.

STARTBEKRÄFTELSE
Var noga med ett ange korrekt e-postadress vid anmälan. Startbekräftelse, PM och all nödvändig information kommer att skickas ut via e-post. All information läggs efter hand ut på hemsidan då inget PM/information kommer att skickas ut via vanlig post. Startnummer finns under startlistan på hemsidan i slutet av september. (Om du motsätter dig att få ditt namn publicerat på internet i start och resultatlistor måste besked om detta skriftligen lämnas till kansliet, se under rubriken kansli).

LICENS
Licens samt ID ska uppvisas vid incheckning på tävlingsplatsen. Har du ingen licens kan du lösa en tillfällig licens via svemo TA. www.svemo.se. Betald licens skall uppvisas på tävlingsplatsen fysiskt eller digitalt. Det går inte att köpa Licens på tävlingsplats. Utländska förare skall inneha giltig FIM/ FIM Europe-licens eller förarlicens utfärdad av sitt hemlands motorfederation med starttillstånd. Arrangören kan ej utfärda tillfällig licens för utländska förare.

SEEDNING
Seedning sker gemensamt i varje startgrupp efter förgående års placering under 2023. Deltog du inte förgående år eller om du gjort din anmälan efter den 1/9 kommer du automatiskt placeras i den tur du gjort din anmälan och därmed inte bli seedad.

TÄVLINGSFORDON
Endast Solomotorcyklar kategori I grupp A1 får användas. Maskinklasser E1, E2 och E3 enligt Enduroreglemente Kapitel 3 samt MX 2 och MX1 enligt Motocrossreglementet kapitel 3.
EE1 för eldrivna motorfordon.

UTRUSTNING
Obligatorisk klädsel är: Godkänd skyddshjälm, stövlar eller kängor som ger gott skydd för såväl fot som vrist, heltäckande skyddsklädsel, handskar som ger gott skydd mot handskador, ansiktsmask eller skydd för skador på tänderna om inte integralhjälm används samt ryggskydd som uppfyller SVEMO:s minimikrav. Däckutrustningen är valfri, men inga däckdubbar är tillåtna i tävlingen. Lösa siktskivor på skyddsglasögon (tear off) är inte tillåtet i enduro. OBS! Bestraffning enligt regelboken SR.E 2.6: 1. Varning, 2. Straffavgift 500:-, 3. Uteslutning.
Det är tillåtet att byta glasögon längs med hela banan. Det är även tillåtet att få glasögon överlämnade längs med banan.

TIDTAGNING
Tävlingen använder elektronisk avläsningsutrustning. Varje tävlande ansvarar för att lånad transponder medförs under hela tävlingen enligt arrangörens anvisningar som finns på incheckningskuvert. Som ger varvtider och mellantider under tävlingens gång. Föraren kan även följas live via hemsidan www.gotlandgrandnational.se. Ej återlämnad transponder faktureras med 1250 sek i efterhand av arrangören. Blir inte den återlämnad eller betald kommer du inte att få starta nästkommande år i GGN.

KLASSINDELNING OCH DELTAGARE
För ungdom/veteran/övriga motions se tilläggsregler fredag.

KLASS                                  BOTTEN/SIFFROR
1 Elit                                      Röd/Vit
1 Elit, dam                             Lila/Vit
2 Bredd 24-65 år                   Gul/Svart
3 Junior                                 Grön/Vit
4 Motion 15-29 år                 Gul/Röd
5 Motion 30-39 år                 Blå/Vit
6 Motion 40-49 år                 Svart/Vit
18 EL                                    Vit/Svart

(EL cyklar får endast starta på lördagen med klass 1–3)

Arrangören förbehåller sig rätten till eventuell seedning av förare i samtliga klasser. Viktigt! För klasserna 1, 2, 3 och 18 (se nedan) gäller två obligatoriska tankstopp i tankslingan för elitstarten. (krav på passering genom tankslinga). Tidstillägg med 5 minuter för förare som missat att passera tankslingan 2 gånger.

SÄRSKILDA REGLER FÖR EL MC
Samtliga EL MC måste på första varvet gå in i tankslingan för ett stopp i den första slingan som är numrerad med 1. Den är endast till för EL MC. I slinga 1 sker service, byte av batteri och även laddning av batteri. Arrangören har då koll på samtliga deltagare och har säkerhetsutrustning på plats. Vill man efter det första varvet fortsätta att tävla i totalen, så krävs ytterligare ett stopp/ passering genom tankslingan precis som för klass 1-3. Batteribyte är även tillåtet i en zon direkt efter hästskon där byte kan ske på sidan av banan. På övriga platser längs med banan är batteribyte förbjudet och skulle det ske innebär det diskning i tävlingen.

TÄVLINGSNUMMER ENLIGT SVEMO: S REGLER
Tävlingsnummer ska genom förarnas egen försorg anskaffas och anbringas på motorcykeln. Motorcykeln ska vara försedd med tre tävlingsnummerskyltar. En skylt ska monteras framtill och tvärs motorcykeln. De två andra anbringas längs med var sida av maskinen.
Bakgrund. Det rektangulära måttet där siffrorna ska placeras ska ha ett minsta mått på B 220 mm och H 120 mm och vara enfärgad. Det får inte finnas någon reklam eller namn på bakgrunden, förutom reklam från promotor/arrangör/förbund. Det får inte finnas någon så kallad ”outline” eller annan färg inom detta område, endast siffror och dess färg är godkänt.  Avståndet från kanten av bakgrunden till siffrorna måste vara minst 10 mm. Det får inte finnas några hål inom angivet mått i nummerplåten fram.
Siffror Minimimått: Höjd 100 mm, bredd 50 mm (Undantag för siffran 1), tjocklek 20 mm. Avståndet mellan siffrorna ska vara minst 10 mm. Så kallad ”Outlines” eller annan design i och runt siffrorna är inte tillåtet. Siffrorna ska vara i blockstil. Vid fyrsiffriga nummer ges undantag för avstånd till kant på skylten och avståndet mellan siffrorna, då gäller minst 4 mm för de måtten.

STARTTIDER OCH ORDNINGSFÖLJD, preliminära!
8.45: Klass 4 (15–29 år)
8.55: Klass 5 (30–39 år)
9.05: Klass 6 (40-49 år)
12.30: Klass 1-3 & 18 (Elit Dam/Herr, Bredd, Junior, EL)

DRIVMEDEL
Tillhandahålles inte av arrangören

MILJÖ
Absorberande miljöskydd (miljömatta enligt Svemos reglemente) som skydd mot spill på marken ska användas vid service och tankning. Försiktighet ska iakttagas vid dunkhantering så att spill minimeras. Förare/Team som inte har miljömatta medges inte tillträde till serviceområdet, det vill säga depå och tankslinga. Underlåtenhet att uppfylla ovanstående kommer att bestraffas med böter 500 SEK / uteslutning (SR-E 5.6.3.1). Service endast på anvisad uppmärkt plats. All annan körning i terrängen, än körning på banan under pågående tävling, är brott mot terrängkörningslagen.

INCHECKNING
Sker i incheckningstältet på tävlingsområdet under fredagen och lördagen. Där hämtas startkuvert ut, med nummerlapp och lånad transponder. Uppge startnummer och uppvisa giltig licens och legitimation.
Incheckningens öppettider
Fredag 27/10 kl. 12.00–18.00
Lördag 28/10 kl. 06.00-10.00 (transponderinlämning öppen till kl. 16.00)

BESIKTNING
Sker på tävlingsområdet på fredagen och lördagen. Vid besiktning sker även kontroll av transponder, som utdelas i incheckningskuvertet. Viktigt! Högsta Ljudnivå. Ljudnivån mäts enligt metoden 2 meter max, högsta ljudnivå är 112 dB(A). Stickprov genomförs på minst 30 % av antalet deltagare och berörda förare meddelas skriftligt vid incheckningen.
Besiktningens öppettider:
Fredag kl 10:00-18.00.
Lördag kl 06:00–10:00.

PRISBEDÖMNING
”Den deltagare i respektive klass som inom angiven körtid kört flest varv på kortast tid är segrare i klassen”. Maxantal varv eller maxantal timmars körtid. Om segraren har kört maxtiden eller hinner ut på sitt sista varv innan maxtiden passerat har förare nummer 2 inte rätt att köra ut efter att klockan passerat maxtiden. Vilket betyder att segaren kan köra av banan på sitt sista varv var som helst. Men om 2 förare eller fler är ute på sitt sista varv efter att maxtid passerat ska det varvet genomföras oavsett tid. Det är upp till varje förare att ha koll på varvningslampan när klassens körtid är över. Samtliga förare som kört minst ett varv placeras i resultatlistan. Samtliga tävlande som startar erhåller minnesmedalj och dessutom utdelas hederspriser.

UNDANTAG (KLASS 18 EL-MC)
Prisbedömning i klass 18 sker från starten till elit tankslingan i inpasseringen till Yamaha tornen (ca 10 km). Där nytt från och med 2022 är att samtliga deltagare i klass 18 (EL) ska på första varvet passera genom elit tankslingan (1-3, 18) för att ha ett stopp i slinga nummer 1 (avsatt endast för EL MC). Sker inte stoppet på första varvet tävlar man inte om placeringarna 1-3 i klassen. I övrigt tävlar samtliga EL MC på samma villkor om totalen med klass 1-3.

PRISPENGAR I SAMTLIGA KLASSER

1:an / 2:an / 3:an Totalsegrare Herr
75 000 kr / 35 000 kr / 15 000 kr
Totalsegrare Dam
75 000 kr / 35 000 kr / 15 000 kr
1 Elit
4 000 kr / 2 000 kr  / 1 000 kr
1 Elit, dam
4 000 kr / 2 000 kr  / 1 000 kr
2 Bredd
4 000 kr / 2 000 kr  / 1 000 kr
3 Junior
4 000 kr / 2 000 kr  / 1 000 kr

GGN CHALLENGE
GGN Challenge är en kombinationsutmaning (ej tävling) mellan torsdagens GGN E-Bike och fredagens eller lördagens GGN MC. Totaltiderna slås ihop för att få fram tid och varv. För att delta i GGN Challenge ska du anmäla dig till båda tävlingarna separat och meddela oss på info@nordicsportevent.se att du har för avsikt att deltaga denna utmaning.

GGN LAGTÄVLING
Sätt ihop ditt lag/team på tre deltagare och tävla mot andra lag/team/företag.
Ditt lag ska bestå av tre deltagare. Ni ska delta i en klass med tre timmars körtid. När alla tre är anmälda, är ert lag redo att delta i GGN lagtävling.
Regler för lagtävling:
– Deltagarna måste köra i en klass med tre timmars körtid under fredag eller lördag.
– Era individuella tider kommer att slås ihop för att få en totaltid för laget.
– Priser delas ut till de tre bästa lagen (första året gäller samma tabell och resultat oavsett herr, dam eller mix lag).
Anmälan och betalning:
För att anmäla ditt lag, maila alla tre namn och ert lagnamn till info@nordicsportevent.se. Anmälningsavgiften är 995kr per lag. Betalas till bankgiro 174-3350 eller swish: 1230411348.

RESPITTID
60 minuter efter körtidens utgång för respektive klass. Överklagan av prisbedömningen ska ske inom 30 min efter att resultaten har anslagits på plats.

RESULTATLISTANS OFFENTLIGGÖRANDE
Resultatlista anslås på tävlingsplatsen vid informationen i mässtältet snarast efter det att respittiden gått ut för respektive klass. Resultatet finns även publicerat på hemsidan under resultat, www.gotlandgrandnational.se. Protesttiden enligt SVEMO:s regler är 30 minuter efter det att resultatlistan anslagits. Det är varje deltagares ansvar att bevaka sitt resultat enligt ovanstående. Resultatlistan anslås även vid prisutdelning.

PRISUTDELNING
Prisutdelningen för Total segraren, Total tvåan och Totalt trean (klass 1-3 & 18) för herrar respektive damer sker på Tofta vid varvningen direkt efter målgång ca 15.30 i Nordic Sport & Events regi på angiven plats. Prisutdelning för placering 1-3 för klass 1–12, klass 18 sker på Wisby Strand under kvällens prisutdelning. Minnesmedalj och pokaler till de som vunnit utöver placering 1-3 i samtliga klasser fås i samband vid inlämning av transponder i incheckning tältet på Tofta. The Swedish Armed Trophy tilldelas segrande Dam/ Herr som vunnit 3 gånger på raken.

SVENSK ENDUROKLASSIKER
En Svensk Enduroklassiker består av loppen Stångebroslaget i Linköping, Ränneslättsloppet i Eksjö och avslutas med Gotland Grand National på Gotland. Minnesmedalj sändes till de förare som genomfört alla tre deltävlingars kriterier under samma år per automatik.

Deltagarna redovisas från respektive deltävling till den sista tävlingen på året (Gotland Grand National) som efter tävlingen redovisar resultatlistan. Kriterierna varierar på vilken tävling som körs eftersom svårighetsgraden är olika.

ANSVAR
Alla startande i GGN’s alla klasser ska ha en godkänd enduo-licens från Svenska motorsport förbundet (Svemo). Genom licensen är du som förare försäkrad för personskador under tävlingen. Du som förare är själv ansvarig för att försäkra ditt motorfordon då inte licensen via Svemo gäller vid skada på fordonet.

NYTT FRÅN 2024!
Under tävlingen på nya området råder totalt förbud mot att köra någon form av motordrivet fordon (gäller hela tävlingsområdet och utanför banan). Skulle någon (gäller även servicepersonal, team eller familjemedlem till tävlande) mot förmodan strida mota dessa bestämmelser, är vederbörande avstängd från GGN nästkommande år. Samtliga med fordonstillstånd får köra till och från anvisad depåplats. Samtliga tävlande får köra till startområdet inför sin start med en max hastighet av 30 km/h. Detta innebär att övriga, servicepersonal, team eller familjemedlem får ta sig fram till fots eller med cyklar.

Denna åtgärd måste vi göra för att GGN ska få fortsätta i många år till i det nya området som är vattenskyddat och med hänsyn till markägare och närboende.

OLOVLIG KÖRNING I OMRÅDET
All form av olovlig körning i området och på GGN banan utanför tävling under resterande året är totalt förbjudet. Ni måste förstå att vi inte kommer få arrangera GGN fler år om ni inte följer denna enkla regel. Vi har lovat markägare och myndigheter att ni inte kommer att missbruka detta. Vi kommer att stänga av samtliga som ertappas för all framtid från att tävla på GGN.

SJUKVÅRD
Läkare och sjukvårdspersonal finns på tävlingsplatsen under tävlingsdagen.

IDROTTENS Ö
Idrottens Ö är ett samarbete mellan Destination Gotland och Idrottsförbundet på Gotland i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön. Vill du veta mer tveka inte att kontakta oss.

IDROTTENS Ö VI STÖDJER MOTORSPORTEN
Alla deltagare och medresenärer som deltar i Gotland Grand National reser med rabatterade priser. Kontakta idrottens ö på 0771-22 33 50 eller via e-post: idrottsresor@destinationgotland.se

 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TÄVLINGAR /EVENEMANG ARRANGERADE AV NORDIC SPORT & EVENT ( NSE ) ELLER UTSEDD ARRANGÖR AV NORDIC SPORT & EVENT.
  ALLMÄNT. Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för tävlingar/ evenemang arrangerade av NSE eller utsedd arrangör av NSE. Med benämningarna ”NSE,” menas Nordic Sport & Event AB, org. 556761–0489. Genomfört köp av plats till någon av våra tävlingar/ evenemang innebär att du godkänner våra vid var tid gällande Allmänna Villkor. För att delta i vissa av våra tävlingar/ evenemang måste du ha uppnått en viss ålder. Om du gör en anmälan till ett lopp för en annan person än dig själv är du ansvarig för att denna person har tagit del av och följer våra villkor. Observera att för vissa av våra tävlingar/ evenemang finns det en tidsbegränsning för genomförandet och du är medveten om och accepterar att vi därför kan komma att avsluta ett lopp innan du har gått i mål.
 1. ÅTERBETALNING OCH ÅNGERRÄTT
  Ett köp av en plats till våra tävlingar/ evenemang kan ångras upp till 24 timmar efter genomfört köp. Därefter ses anmälan som definitiv och du har inte rätt att kräva återbetalning av avgiften. Köp av startplats i idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantagna från ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. * UNDANTAG VID KÖP AV AVBESTÄLLNINGSSKYDD.
  2.1: OM GGN 2.0 MÅSTE BYTA DESTINATION
  GGN 2.0 är planerat till Gotland och Hejdeby (gamla asfaltsverket) men ännu återstår ett arbete med myndigheterna och grannar i området. Vi som arrangör har arbetat sedan den 28 augusti 2023 med att ny mark på Gotland och ser mycket positivt på framtidens GGN på Gotland. Skulle vi behöva byta Gotland som destination så gäller särskilda avbokningsregler. Om GGN 2.0 byter bort Gotland som destination gäller följande regler. Du väljer själv om du som deltagare vill delta på Gotland Grand National by (ny destination). Om du väljer att avstå att delta återbetalar vi avgiften förutom 500 kr för klasserna (motion, junior. bredd och elit) alla övriga klasser 250 kr som vi behåller i administrationsavgift. I det här fallet behöver du inget avbeställningsskydd om vi byter destination. Har du tecknat avbeställningsskydd för 150 kr så återbetalas även det vid byte av destination om du väljer att avstå
 1. ÅTERBUD
  Vid återbud läs våra regler under rubriken avbeställningsskydd* nedan. Vill du avboka ditt deltagande i någon av våra tävlingar/ evenemang maila oss på info@nordicsportevent.se.
  Avbeställningsskydd kan köpas till för 150 SEK per person. Avbeställningsskyddet återbetalas ej. * AVBESTÄLLNINGSSKYDD
  Avbeställningsskydd kostar 150 SEK. Anmälningsavgiften förutom en administrationsavgift på 150 SEK betalas tillbaka vid köp av avbeställningsskydd. Gäller inte för resor eller boende i samband med tävlingen/ evenemanget. Avbeställningsskyddet kan endast tecknas i samband med anmälningstillfället.  Avbokning kan ske tom. 10 dagar innan tävling/ evenemang med avbeställningsskydd (läkarintyg eller intyg från myndighet krävs alltid) Annars återbetalas inte startavgiften. Avgiften för avbeställningsskydd återbetalas ej.
  Avbeställningsskyddet gäller om följande inträffar.
  – Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
  – Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
  – Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din anmälan. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej.
  Avbeställningsskydd 150 SEK (0 % moms). * Se vidare information under punkten ansvar.
  Har avbeställningsskydd ej tecknats vid anmälningstillfället förbehåller vi oss rätten att ej återbetala något av anmälningsavgiften.
 2. BYTE AV DELTAGARNAMN
  Anmälan till våra tävlingar/ evenemang är personlig och du får inte låta någon annan deltaga i ditt namn eller överlåta anmälan till någon annan.
 3. PERSONUPPGIFTER
  Genom godkännande av dessa Allmänna Villkor godkänner du att ditt namn samt födelseår offentliggörs i våra start- och resultatlistor. Du som av personliga skäl inte vill att ditt namn ska synas i start eller resultatlistor kan meddela detta till oss på e-mail: info@nordicsportevent.se. Meddela vilket eller vilka lopp det avser. Nordic Sport & Event följer Datainspektionens regler när det gäller hantering av personuppgifter. Genom din anmälan godtar du att ditt namn registreras och offentliggörs i start- och resultatlistor, bland annat på vår hemsida. Nordic Sport & Event behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera dina förfrågningar, samt för att skapa en anmälningsprofil. Personuppgifterna och anmälningsprofilen används för att registrera dig till lopp och matcha dig med en eventuell tidigare anmälan, för att på så sätt koppla din tidigare statistik till dig. Personuppgifterna och anmälningsprofilen används också för att kunna kontakta dig, samt för att kommunicera information och erbjudanden.
  För att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om vad du är intresserad av, använder vi de uppgifter du tillhandahåller. Du kan när som helst välja att inte längre ta emot mer information från Nordic Sport & Event genom att kontakta oss via e-post info@nordicsportevent.se För att kunna erbjuda information som vi tror är intressant för dig, har Nordic Sport & Event samarbetspartners i vissa fall möjlighet att marknadsföra sig genom vårt adressregister via Nordic Sport & Event. Nordic Sport & Event delar inte dina personuppgifter med sina partners eller sponsorer. Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, att få dem rättade eller om du önskar, få dem raderade. Väljer du att radera alla dina uppgifter, så raderas all tidigare statistik och historik. Du har också rätt att få en kopia av dina uppgifter.
 4. MARKNADSFÖRING
  Vi kommer att ha fotografer och filmteam på plats vid genomförandet av våra tävlingar/ evenemang. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor samtycker du till att bilder och filmer från våra tävlingar/ evenemang kan komma att användas på hemsidor, i annonser och trycksaker för Nordic Sport & Events tävlingar/ evenemang, utan att du ställer krav om särskild ersättning. Vill du inte synas på bild kan du meddela oss på info@nordicsportevent.se. Ange ditt namn, startnummer och vilket lopp det avser. Allarättigheter till kommersiell försäljning av videofilmer/foton från tävlingen, förbehålls Nordic Sport & Event AB. Den som vill köpa sig film och- eller fotorättigheter ombeds att kontakta Nordic Sport & Events kansli info@nordicsportevent.se för tillstånd och avtal i god tid före tävlingen. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll. All övrig försäljning inom tävlingsområdet är förbjuden utan arrangörens tillstånd. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll.
 5. BETALNING
  Vi erbjuder betalning med betal & kreditkort eller med Swish. Ansvarig för betalningssystemet är est mika:timing AB org nr. 556496-3350
  För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver EST dina person-, kontakt- och orderuppgifter. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag. Vi är mycket noggranna med säkerheten när du anger kreditkortsnummer. All överföring sker krypterat och vi lagrar aldrig ditt bankkontonummer eller kreditkortsnummer.
  När du lägger din beställning dras beloppet från ditt konto i samband med att du bekräftar köpet. Som kund har du skyldighet att se till att det finns pengar på ditt konto vid betalningstillfället. Om kontot inte har täckning eller om det av annan anledning inte går att dra pengarna kommer inte din anmälan att gå igenom.
 6. BOKNINGSBEKRÄFTELSE
  Efter att du har gjort din anmälan kommer vi att skicka en bokningsbekräftelse till dig via e-post. För att säkerställa att vi har fått korrekt information bör du kontrollera bokningsbekräftelsen så snart som möjligt och meddela oss om något inte stämmer. Felaktig anmälan noteras inte som en anmälan. Arrangören kommer inte kontakta deltagare på telefon eller mail för att rätta till felaktig anmälan.
 7. ANSVAR
  Deltagande i något av våra tävlingar/ evenemang sker på egen risk och vi kan därför inte hållas ansvariga om du skadar dig eller om dina kläder eller din utrustning skadas under något av våra lopp. Vi kan inte hållas ansvariga för sådan skada som uppstår på grund av att du i något avseende bryter mot dessa Allmänna Villkor eller regler eller instruktioner som tillämpas vid någon av våra tävlingar/ evenemang. Arrangören är befriad från ansvar i händelse av naturkatastrof, krig, myndighetsbeslut samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, som inte skäligen kunnat förutses och som påverkar ingångna köp eller utfästelser från vår sida (exempelvis vår möjlighet att arrangera en tävling/ evenemang). Vid en sådan händelse ( Force majeure ) gäller inte villkoren för *avbeställningsskydd då detta är helt utanför vår ”NSE” eller utsedda arrangör av NSE,s kontroll. Om en av våra tävlingar/ evenemang ställs in eller flyttas på grund av en händelse utanför vår kontroll eller med hänsyn till deltagarnas säkerhet har du inte rätt att kräva återbetalning av startavgiften eller kräva annan ersättning från arrangören. Arrangören tar heller inte något ansvar för inställda transporter till och från tävlingen/ evenemanget.
 8. TVISTER
  Om du inte är nöjd med något av våra tävlingar/ evenemang ber vi dig kontakta oss på info@nordicsportevent.se eller 0498-691200. Om du därefter inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU-kommissionens online plattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.

Vill du ha hjälp?

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor och funderingar.