Guldhjälm & Ungdom

Här hittar vi Gotland Grand Nationals nyaste stjärnskott och framtid. Det finns klasser för alla och även de absolut yngsta deltagarna.

Pris

695 kr

I Guldhjälmsklassen har vi de absolut yngsta deltagarna upp till 12 års ålder. Det finns 3 olika guldhjälmsklasser för både pojkar och flickor.  Som alla kör fredag förmiddag och klasserna delas in i motorcykelns volym.

Fredagens Ungdomsklasser är för de lite äldre deltagarna 12-16 år som gör sig redo att fylla 15 år och kunna ställa upp i stora motionsklassen. Även här finns olika klasser beroende på förarens ålder och volym på MC:n.

Ungdom körtid 2h

Banan är ca 10 km

GGN´s framtid

Guldhjälm körtid 45 min

Banan ca 3 km

Vad innebär Guldhjälm

Guldhjälmsklasserna är för deltagare som t.o.m. innevarande år fyller 12 år. Banan de yngsta kör är ca 3 km med en egen depå och samtliga klasser har körtiden 45 min. Vid 45 minuter flaggas deltagarna av efter hand.

Det är ingen tävling och varje deltagare kommer att släppas in på spåret 2 och 2 med 10 sekunder mellanrum.

Delas in enligt följande klasser:

Klass 3 – Mc över 65cc till 85cc 2-takt och från 75cc till 150cc 4-takt
Klass 4 – Mc över 50cc till 65cc 2-takt
Klass 5 – Mc max 50cc 2-takt

”Det är en endurotävling för barn som är lite svår, men väldigt kul!”

Hur körs ungdomsklasserna

Banan för Ungdomsklasserna är en slinga på cirka 10 km med varvräkning, tankslinga, målgång och är indelad i 5 sektioner. I samtliga klasser är körtiden 2 timmar. Vid 2 timmar tänds lampan vid varvningen och föraren ska då köra av banan. Deltagaren får gå ut på ett sista varv innan klockan passerat 1:59:59 och fullfölja det varvet.

Delas in enligt följande:

Klass 1: fr.o.m. det år föraren fyller 12 år.
Från 49cc till 85cc 2-takt och från 75cc till 150cc 4-takt
Klass 2: fr.o.m. det år föraren fyller 13 år.
Från 100cc till 144cc 2-takt och 175cc till 250cc 4-takt

Det finns även möjlighet för förare 15–16 år att lösa juniorlicens som även gäller för ungdomsklass för att köra den stora motionsklassen på lördagen.

Vanliga frågor

Har den anmälda deltagaren bytt MC och att det påverkar volymen så behöver vi byta klass på hen. Kolla gärna tilläggsreglerna så att det blir rätt och maila oss på info@nordicsportevent.se med bokningsnumret så hjälper vi er att byta klass.

Nej, ingen i ungdomsklass behöver göra ett obligatoriskt depåstopp.

Det är endast ungdomarna som seedas, där vi seedar 20 i varje led och går efter förgående års resultat. Du seedas efter den totala placeringen fg. år och vi matchar med ditt personnummer. Observera att seedningen inte följer med när ett klassbyte til motionsklass sker.

Varje deltagare i Guldhjälm eller Ungdomsklassen får ha med sig 2 vuxna in i tankslingan.

Allmänna villkor

Vi utgår från Svemos reglemente och detta är tilläggsregler som justerats och godkänts av Svemo för just detta års Gotland Grand National.