Frågor & svar

Har du några frågor så kanske du hittar svaret på dem här och hittar du inte det du söker kan du alltid ta kontakt med oss via kontakta oss.

För att delta i Värdens största endurotävling Gotland Grand National krävs det att man har en licens för tävlingen genom Svemo. En licens kan endast tecknas om man är medlem i en Svemo ansluten klubb, så det är det första du behöver göra. Licens fungerar som en försäkring för dig som deltagare, om det skulle hända dig eller någon annan som en deltagare eller funktionär något på tävlingen. Om du kommer från ett annat land krävs ett starttillstånd från ditt lands federation.

Din licens köper du här: https://www.svemo.se/Service/forforare/Licens/

Startnummer släpper vi ca 6 veckor innan tävlingen och går då ut via mail och sociala medier med det. Ditt startnummer hittar du då i startlistan som är publicerad på hemsidan.

Seedning samtliga klasser (ej veteran & guldhjälm):
Vi seedar efter förgående års resultat. Du seedas då efter den totala placeringen så även om du byter klass i år så kommer du seedas efter din totala placering förgående år då vi matchar med ditt personnummer.

Seedning för ungdom:
Det är endast ungdomarna som seedas, där vi seedar 20 i varje led och går efter förgående års resultat. Du seedas efter den totala placeringen fg. år och vi matchar med ditt personnummer. Observera att seedningen inte följer med när ett klassbyte till motionsklass sker.

Vi seedar endast deltagarna på förgående års resultat. Körde man inte förgående år är det viktigt att man anmäler sig så fort som möjligt för att få en plats efter anmälningsordning istället. Skulle det uppstå problem med seedningen är du alltid välkommen att kontakta oss.

Detta gäller endast klasserna: Elit, Bredd, Junior och el där 2 stopp obligatoriska. Det är inte nödvändigt att tanka om det inte finns ett behov men 2 in passeringar krävs. Det finns avläsningskontroller på in- och ut passering för att kontrollera vilka som varit i tankslingan.

Kartor

Här hittar du kartor för området och Google Maps för att hitta till tävlingsområdet för Gotland Grand National.

Hittar du inte vad du söker?

Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi till.