Det här är
Gotland Grand National 2.0

Världens största endurotävling Gotland Grand National flyttar 2024 in i Hejdeby på Gotland. Det spelar ingen roll vilken ålder eller nivå som du kör på. Tävlingen är öppen för dig, gammal som ung, motionär eller elit och du kör efter din förmåga och delas in i den klass som just du tillhör. Missa inte chansen att bli en del av denna fantastiska tävling som äger rum under senhösten på Gotland. Anmälan är öppen så vänta inte!

Världens största endurotävling Gotland Grand National flyttar till framtidens arena och det kommer att bli så bra, tro oss som arbetar med det nya området runt Hejdeby på Gotland. Välkomna till Gotland Grand Nationals 41:e år på en helt ny och spännande Arena. Var med från start och kör GGN 2.0 med över 3000 andra redan från första året.

Senaste nytt om GGN 2.0 på Gotland!

Sedan den 28 augusti 2023 har vi arbetat med att förlägga Gotland Grand National 2024 till ett helt nytt område på Gotland då Försvarsmakten inte längre kan hantera denna stora tävling med sina övningar under hösten på Tofta skjutfält där tävlingen genomförts 40 år i rad. Utmaningarna med det nya området i Hejdeby har varit och är stora då området besitter stora naturtillgångar och GGN med 3 400 startande och 15 000 besökare redan från första året måste göra rätt så vi får återkomma under många år framöver. Vi är 100% inställda på att klara denna mycket tuffa resa både tidsmässigt och ekonomiskt där vi just nu är inne i slutfasen efter ett samrådsmöte med Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland onsdagen den 17 januari 2024. Under resan har vi haft möten med Polisen (klart), Trafikverket (klart), 30 talet markägare (klart), GEAB – Gotlands Energiverk (klart), Region Gotland (klart) Länsstyrelsen Gotland (pågår) Gotlands Botaniska Förening. Även Försvarsmakten och Skogsvårdsstyrelsen har varit med på remissrundan.

Vi är med stor sannolikhet i mål om några månader men vi lever under en stor och tuff tidspress då vi nu mitt under vintern ska lägga ett skarpt förslag till Länsstyrelsen på banan och även göra en utredning av fornlämningar (finns 20 st i området). Vi ska här ta hänsyn till ett stort och avgörande vattenskyddsområde, djurlivet, alvamarker och andra betydande markarter, flodkräftor, våtmarker, nipsippor, drakblommor, förorenade marker och området har skyddsvärda habitat upptagna på EU:s Art och habitatdirektiv(AHD). För att kunna lägga denna skarpa bana under vintern måste vi anlita ett företag som har dessa resurser och vissa naturvärden i sin databank. Vi har även tagit in konsulten Miljöexperten och professorn Nils Ryrholm för att hjälpa oss på vägen fram. Hejdeby är ett av de områden på Gotland som har den finaste tänkbara naturen som måste skyddas och det ställer stora krav på oss som arrangör men även på deltagare, leverantörer, partners och publik.

Tillsammans är vi starka och vårt mål när vi nu kommit så långt är att starten för GGN 2.0 kommer gå som planerat den 24 – 26 oktober på Gotland.

Nedräkningen har redan startat….

0Veckor0Dagar0Timmar0Minuter

Välj en klass som passar dig

Annons

Instagram

#gotlandgrandnational

Hello