Tävlingsregler & Allmänna Villkor MTB

MTB torsdag 24/10-2024

Söker du information gällande tävlingen för Gotland Grand Nationals nya klass MTB E-Bike så hittar du det här. Om du t.ex. undrar vilken klass du ska delta i, vilka är starttiderna, färg på nummerskyltar och regler för utrustning och din cykel. Vi utgår från Svenska Cykelförbundets reglemente och detta är tilläggsregler som justerats och godkänts av Svemo & Svenska Cykelförbundet för just detta år.

Gotland Grand National 2024 –  2.0

Framtidens Gotland Grand National kommer att blir något alldeles extra, det kan vi lova. I 40 år har GGN körts på anrika Tofta Skjutfält och vi tackar Försvarsmakten Gotland för den tiden tillsammans. Nu väntar en ny framtid för Gotland Grand National och just därför heter det GGN 2.0.

Vi hälsar er varmt välkomna till framtidens GGN.

Regler & Villkor 24 okt 2024 gäller:
MTB: Sport, Ungdom sport och Motion.

Vill du ha hjälp?

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

Tävlingsregler & Allmänna Villkor MTB

Tilläggsegler & Allmänna Villkor för GGN E-Bike torsdag 24 oktober 2024:
MTB: Sport D/H, Ungdom sport P/F, Motion D/H.

KANSLI
Adress. Nordic Sport & Event AB, Broväg 10, 621 40 Visby
Telefontider: måndag – fredag 08:15-16:00.
E-post: info@nordicsportevent.se
Hemsida: www.gotlandgrandnational.se

TILLSTÅNDSNUMMER
SCF:

ARRANGÖRER
Gotland Grand National Sports Club 802514-7276 (Nedan kallat GGN Sports Club) i samarbete med – Nordic Sport & Event AB 556761–0489 (nedan kallat NSE) och Svenska Cykelförbundet (nedan kallat SCF).

ORGANISATIONSKOMMITTÉ
Ledamöter: Conny Bohlin, Angelica Thomsson, Kenneth Häglund, Calle Jakobsson, Jan Bergwall, Peter Schöön, Jenny Slotte Hassel, Christer Stoltz.

TÄVLINGSLEDNING
SCF Kommissarie: Christer Johansson
Tävlingsledare: Christer Stoltz & Jonas Haglund (SCF)
Miljöansvarig: Ove Kolmodin
Säkerhetschef: Peter Schöön
Banchef: Vakant
Startchef: Calle Jakobsson

TÄVLINGENS ART
XCM

CYKEL TID
Cykeltiden för samtliga klasser är 2 timmar, vid 2 timmar tänds lampan vid varvningen och deltagarna ska då cykla av banan. Deltagare får gå ut på ett sista varv innan klockan har passerat 1:59:59 och fullfölja det varvet.

RESPITTID
60 minuter efter cykeltidens utgång för respektive klass.

KLASSER
Sport, Damer
Sport, Herrar

Motion, Damer
Motion, Herrar

Ungdom sport, flickor
Ungdom sport, pojkar

ANMÄLAN
Anmälan sker via www.gotlandgrandnational.se startavgiften är 595 SEK och betalas i samband med anmälan. Direkt efter att en korrekt anmälan har gjorts skickas ett bekräftelsemejl på att anmälan har blivit godkänd. Felaktig anmälan noteras inte som anmälan. Arrangören kommer inte att kontakta deltagare per telefon för att rätta till felaktig anmälan. Priset är inklusive 6 % moms då det är en idrottstävling.

ANMÄLNINGSTIDEN STÄNGS
Anmälningstiden stänger tisdag den 22 oktober 2024 kl. 24.00. Ingen efteranmälan kan göras.

STARTBEKRÄFTELSE
Var noga med ett ange en korrekte e-postadress vid anmälan. Startbekräftelse, PM och all nödvändig information kommer att skickas ut via e-post. All information läggs efter hand ut på hemsidan inget PM/information kommer att skickas ut via vanlig post. (Om du motsätter dig att få ditt namn publicerat på internet i start och resultatlistor måste besked om detta skriftligen lämnas till kansliet, se under rubriken kansli).

LICENSER
För deltagande i klasserna Sport D/H och Ungdom Sport P/F krävs licens.
Ungdom Sport (Pojkar och Flickor 9–14 år).
Rätt att delta i klass Ungdom Sport har cyklist som under kalenderåret fyller 9-14 år och innehar tävlingslicens, Youth Men/Women, Under 11 Men/Women eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

Herrar Sport (Herrar 15 år och äldre)
Rätt att delta i klass Herrar Sport har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 15 år, vid Cross Country Långlopp dock lägst 17 år, och innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

För mer info om licenser se scf.se/licenser
För deltagande i motionsklass krävs ingen licens, försäkring finns genom SCF/GGN, men vi rekommenderar en motionslicens som ger ett skydd över hela säsongen. Motions-försäkring helår för dessa deltagare finns att lösa, för information läs här: https://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/tavlingslicens-chip-och-forsakringar/svenska-cykelforbundets-motionsforsakring/

OBLIGATORISK SKYDDSUTRUSTNING
Godkänd cykelhjälm.

TEKNISK ZON
En Teknisk zon finns på anvisad plats vid varvning och målområdet. Denna ska användas vid allt tekniskt underhåll av cykeln. Ett tidstillägg med 5 minuter gäller för samtliga cyklister som inte passerar den tekniska zonen minst en gång.

LANGNINGSSTRÄCKA
En langningssträcka kommer att finnas i anslutning till den tekniska zonen. Den ska användas vid all langning av dricka, mat, kläder o.s.v.

TIDTAGNING
Tävlingen använder elektronisk avläsningsutrustning. Varje tävlande ansvarar för att lånad transponder medförs under hela tävlingen enligt arrangörens anvisningar. Transpondern ger varvtider och mellantider under tävlingens gång. Deltagare kan även följas live via hemsidan www.gotlandgrandnational.se Ej återlämnad transponder faktureras med 1250 sek i efterhand av arrangör. Blir transpondern inte återlämnad eller betald kommer man inte att få starta i nästkommande års GGN MTB. För instruktioner om hur transponder och nummerskyltar fästes på cykel, se instruktionerna på incheckningskuvertet.

TÄVLINGSNUMMER
Tävlingsnummer tilldelas i slutet av september månad och publiceras under startlistan på www.gotlandgrandnational.se Nummerlappar tillhandahålls av arrangören, en för montering på ryggen och en för montering på styret.

STARTTIDER
Starttid för samtliga klasser är kl. 10.00.

Startgrupperna delas in i att klass Sport står i första startgrupp, klass Ungdom sport i andra startgrupp och Motion i tredje startgrupp. Maximalt antal startande i bredd är begränsat till 30 cyklister.

MILJÖ
Respektive deltagare och dess team/medföljande har att respektera miljön. Det innebär bland annat att var och en använder de papperskorgar som finns på tävlingsområdet, alternativt att man tar med sig sitt skräp när man lämnar tävlingsområdet.

INCHECKNING
Sker i incheckningstältet på tävlingsområdet torsdag mellan kl. 09:00 – 12:00. Där hämtas Incheckningsstartkuvert med nummerlappar och lånad transponder. Uppge startnummer.

BESIKTNING
Cykel skall följa gällande tävlingsreglemente, kontroll av cyklar utförs av kommissarie.

DÄCK
Med anledning av banunderlaget tänk på val av däck, montera gärna däck som är lite grövre och tål mer ”slitage”.

TRANSPONDER
Kontroll av transponderns funktion kommer att göras i besiktningstältet i närheten av incheckningsområdet. Hänvisningsskylar finns i området.

PRISBEDÖMNING
Den deltagare i respektive klass som inom angiven tid genomfört flest varv på kortast tid är segrare i klassen. Det är upp till varje deltagare att ha koll på varningslampan när cykeltiden är över. Samtliga deltagare som genomfört minst ett varv placeras i resultatlistan. Samtliga deltagare som startar erhåller minnesmedalj och pokaler tilldelas för placering 1–3 i Sport.

PRISPENGAR I KLASSEN SPORT
1:an / 2:an / 3:an
Totalsegrare Sport, Damer
10 000 kr / 5 000 kr / 2 500 kr

Totalsegrare Sport, Herrar
10 000 kr / 5 000 kr / 2 500 kr

GGN CHALLENGE
GGN Challenge är en extra utmaning genom att man cyklar torsdagens GGN MTB (samtliga klasser) och kör fredagens eller lördagens GGN MC. Samtliga som deltar i GGN Challenge och som fullföljer minst ett varv i respektive tävling kommer att tilldelas en GGN Challenge medalj. Medaljen delas ut i samband med att transpondern för MC tävlingen återlämnas. För att delta i GGN Challenge ska du anmäla dig till båda tävlingarna separat och meddela oss på info@nordicsportevent.se att du har för avsikt att delta i GGN Challenge.

RESULTATLISTANS OFFENTLIGGÖRANDE
Resultatlista anslås på tävlingsplatsen vid incheckningstältet snarast efter det att respittiden gått ut för respektive klass. Resultatlistan finns även på hemsidan, www.gotlandgrandnational.se. Protesttiden är 30 minuter efter det att resultatlistan anslagits. Avgift Protest ska åtföljas av protestavgift (500 kr) direkt. Avgiften, som fastställes av SCF, återbetalas om protesten godkänns. Om protesten avslås betalas avgiften in till SCF av ansvarig. Det är varje deltagares ansvar att bevaka sitt resultat enligt ovanstående.

PRISUTDELNING
Alla deltagare får medalj, medaljen fås i samband med inlämning av transponder vid incheckningstältet på Tofta. Prisceremoni för Sport klass, placering 1-3 sker i mässområdet efter avslutad tävling, se information i det PM som skickas ut per mejl inför tävlingen.

ANSVAR
Alla deltagare har en försäkran för personskador under tävlingen. I klasserna har man sin försäkring genom SCF (Motion) eller via sin licens (Sport).

NYTT FRÅN 2024!
Under tävlingen på nya området råder totalt förbud mot att köra någon form av motordrivet fordon (gäller hela tävlingsområdet och utanför banan). Skulle någon (gäller även servicepersonal, team eller familjemedlem till tävlande) mot förmodan strida mota dessa bestämmelser, är vederbörande avstängd från GGN nästkommande år. Samtliga med fordonstillstånd får köra till och från anvisad depåplats. Samtliga tävlande får köra till startområdet inför sin start med en max hastighet av 30 km/h. Detta innebär att övriga, servicepersonal, team eller familjemedlem får ta sig fram till fots eller med cyklar.

Denna åtgärd måste vi göra för att GGN ska få fortsätta i många år till i det nya området som är vattenskyddat och med hänsyn till markägare och närboende.

OLOVLIG KÖRNING I OMRÅDET
All form av olovlig körning i området och på GGN banan utanför tävling under resterande året är totalt förbjudet. Ni måste förstå att vi inte kommer få arrangera GGN fler år om ni inte följer denna enkla regel. Vi har lovat markägare och myndigheter att ni inte kommer att missbruka detta. Vi kommer att stänga av samtliga som ertappas för all framtid från att tävla på GGN.

SJUKVÅRD
Läkare och sjukvårdspersonal finns på tävlingsplatsen under tävlingsdagen.

IDROTTENS Ö
Idrottens Ö är ett samarbete mellan Destination Gotland och Idrottsförbundet på Gotland i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön. Vill du veta mer tveka inte att kontakta oss.

IDROTTENS Ö VI STÖDJER SPORTEN
Alla deltagare och medresenärer som deltar i Gotland Grand National reser med rabatterade priser. Kontakta Idrottens Ö på 0771-22 33 50 eller via e-post: idrottsresor@destinationgotland.se

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TÄVLINGAR /EVENEMANG ARRANGERADE AV NORDIC SPORT & EVENT (NSE) ELLER UTSEDD ARRANGÖR AV NORDIC SPORT & EVENT.

ALLMÄNT
Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för tävlingar/evenemang arrangerade av NSE eller utsedd arrangör av NSE. Med benämningarna ”NSE,” menas Nordic Sport & Event AB, org. 556761–0489. Genomfört köp av plats till någon av våra tävlingar/evenemang innebär att du godkänner våra vid var tid gällande Allmänna Villkor. För att delta i vissa av våra tävlingar/evenemang måste du ha uppnått en viss ålder. Om du gör en anmälan till ett lopp för en annan person än dig själv är du ansvarig för att denna person har tagit del av och följer våra villkor. Observera att för vissa av våra tävlingar/evenemang finns det en tidsbegränsning för genomförandet och du är medveten om och accepterar att vi därför kan komma att avsluta ett lopp innan du har gått i mål.

 1. ÅTERBETALNING OCH ÅNGERRÄTT
  Ett köp av en plats till våra tävlingar/evenemang kan ångras upp till 24 timmar efter genomfört köp. Därefter ses anmälan som definitiv och du har inte rätt att kräva återbetalning av avgiften. Köp av startplats i idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantagna från ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. * UNDANTAG VID KÖP AV AVBESTÄLLNINGSSKYDD.
 2. ÅTERBUD
  Vid återbud läs våra regler under rubriken avbeställningsskydd* nedan. Vill du avboka ditt deltagande i någon av våra tävlingar/evenemang maila oss på info@nordicsportevent.se.
  Avbeställningsskydd kan köpas till för 150 SEK per person. Avbeställningsskyddet återbetalas ej.
  2.1: OM GGN 2.0 MÅSTE BYTA DESTINATION
  GGN 2.0 är planerat till Gotland och Hejdeby (gamla asfaltsverket) men ännu återstår ett arbete med myndigheterna och grannar i området. Vi som arrangör har arbetat sedan den 28 augusti 2023 med att ny mark på Gotland och ser mycket positivt på framtidens GGN på Gotland. Skulle vi behöva byta Gotland som destination så gäller särskilda avbokningsregler. Om GGN 2.0 byter bort Gotland som destination gäller följande regler. Du väljer själv om du som deltagare vill delta på Gotland Grand National by (ny destination). Om du väljer att avstå att delta återbetalar vi avgiften förutom 500 kr för klasserna (motion, junior. bredd och elit) alla övriga klasser 250 kr som vi behåller i administrationsavgift. I det här fallet behöver du inget avbeställningsskydd om vi byter destination. Har du tecknat avbeställningsskydd för 150 kr så återbetalas även det vid byte av destination om du väljer att avstå.
 3. * AVBESTÄLLNINGSSKYDD
  Avbeställningsskydd kostar 150 SEK. Anmälningsavgiften förutom en administrationsavgift på 150 SEK betalas tillbaka vid köp av avbeställningsskydd. Gäller inte för resor eller boende i samband med tävlingen/evenemanget. Avbeställningsskyddet kan endast tecknas i samband med anmälningstillfället.  Avbokning kan ske tom. 10 dagar innan tävling/evenemang med avbeställningsskydd (läkarintyg eller intyg från myndighet krävs alltid) Annars återbetalas inte startavgiften. Avgiften för avbeställningsskydd återbetalas ej.
  Avbeställningsskyddet gäller om följande inträffar.
  – Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
  – Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
  – Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din anmälan. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej.
  Avbeställningsskydd 150 SEK (0 % moms). * Se vidare information under punkten ansvar.
  Har avbeställningsskydd ej tecknats vid anmälningstillfället förbehåller vi oss rätten att ej återbetala något av anmälningsavgiften.
 4. BYTE AV DELTAGARNAMN
  Anmälan till våra tävlingar/evenemang är personlig och du får inte låta någon annan deltaga i ditt namn eller överlåta anmälan till någon annan.
 5. PERSONUPPGIFTER
  Genom godkännande av dessa Allmänna Villkor godkänner du att ditt namn samt födelseår offentliggörs i våra start- och resultatlistor. Du som av personliga skäl inte vill att ditt namn ska synas i start eller resultatlistor kan meddela detta till oss på e-mail: info@nordicsportevent.se. Meddela vilket eller vilka lopp det avser. Nordic Sport & Event följer Datainspektionens regler när det gäller hantering av personuppgifter. Genom din anmälan godtar du att ditt namn registreras och offentliggörs i start- och resultatlistor, bland annat på vår hemsida. Nordic Sport & Event behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera dina förfrågningar, samt för att skapa en anmälningsprofil. Personuppgifterna och anmälningsprofilen används för att registrera dig till lopp och matcha dig med en eventuell tidigare anmälan, för att på så sätt koppla din tidigare statistik till dig. Personuppgifterna och anmälningsprofilen används också för att kunna kontakta dig, samt för att kommunicera information och erbjudanden.
  För att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om vad du är intresserad av, använder vi de uppgifter du tillhandahåller. Du kan när som helst välja att inte längre ta emot mer information från Nordic Sport & Event genom att kontakta oss via e-post info@nordicsportevent.se För att kunna erbjuda information som vi tror är intressant för dig, har Nordic Sport & Event samarbetspartners i vissa fall möjlighet att marknadsföra sig genom vårt adressregister via Nordic Sport & Event. Nordic Sport & Event delar inte dina personuppgifter med sina partners eller sponsorer. Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, att få dem rättade eller om du önskar, få dem raderade. Väljer du att radera alla dina uppgifter, så raderas all tidigare statistik och historik. Du har också rätt att få en kopia av dina uppgifter.
 6. MARKNADSFÖRING
  Vi kommer att ha fotografer och filmteam på plats vid genomförandet av våra tävlingar/ evenemang. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor samtycker du till att bilder och filmer från våra tävlingar/evenemang kan komma att användas på hemsidor, i annonser och trycksaker för Nordic Sport & Events tävlingar/evenemang, utan att du ställer krav om särskild ersättning. Vill du inte synas på bild kan du meddela oss på info@nordicsportevent.se. Ange ditt namn, startnummer och vilket lopp det avser. Allarättigheter till kommersiell försäljning av videofilmer/foton från tävlingen, förbehålls Nordic Sport & Event AB. Den som vill köpa sig film och- eller fotorättigheter ombeds att kontakta Nordic Sport & Events kansli info@nordicsportevent.se för tillstånd och avtal i god tid före tävlingen. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll. All övrig försäljning inom tävlingsområdet är förbjuden utan arrangörens tillstånd. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll.
 7. BETALNING
  Vi erbjuder betalning med betal & kreditkort eller med Swish. Ansvarig för betalningssystemet är est mika:timing AB org nr. 556496-3350.
  För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver EST dina person-, kontakt- och orderuppgifter. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag. Vi är mycket noggranna med säkerheten när du anger kreditkortsnummer. All överföring sker krypterat och vi lagrar aldrig ditt bankkontonummer eller kreditkortsnummer.
  När du lägger din beställning dras beloppet från ditt konto i samband med att du bekräftar köpet. Som kund har du skyldighet att se till att det finns pengar på ditt konto vid betalningstillfället. Om kontot inte har täckning eller om det av annan anledning inte går att dra pengarna kommer inte din anmälan att gå igenom.
 8. BOKNINGSBEKRÄFTELSE
  Efter att du har gjort din anmälan kommer vi att skicka en bokningsbekräftelse till dig via e-post. För att säkerställa att vi har fått korrekt information bör du kontrollera bokningsbekräftelsen så snart som möjligt och meddela oss om något inte stämmer. Felaktig anmälan noteras inte som en anmälan. Arrangören kommer inte kontakta deltagare på telefon eller mail för att rätta till felaktig anmälan.
 9. ANSVAR
  Deltagande i något av våra tävlingar/evenemang sker på egen risk och vi kan därför inte hållas ansvariga om du skadar dig eller om dina kläder eller din utrustning skadas under något av våra lopp. Vi kan inte hållas ansvariga för sådan skada som uppstår på grund av att du i något avseende bryter mot dessa Allmänna Villkor eller regler eller instruktioner som tillämpas vid någon av våra tävlingar/evenemang. Arrangören är befriad från ansvar i händelse av naturkatastrof, krig, myndighetsbeslut samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, som inte skäligen kunnat förutses och som påverkar ingångna köp eller utfästelser från vår sida (exempelvis vår möjlighet att arrangera en tävling/ evenemang). Vid en sådan händelse ( Force majeure ) gäller inte villkoren för *avbeställningsskydd då detta är helt utanför vår ”NSE” eller utsedda arrangör av NSE,s kontroll. Om en av våra tävlingar/evenemang ställs in eller flyttas på grund av en händelse utanför vår kontroll eller med hänsyn till deltagarnas säkerhet har du inte rätt att kräva återbetalning av startavgiften eller kräva annan ersättning från arrangören. Arrangören tar heller inte något ansvar för inställda transporter till och från tävlingen/ evenemanget.
 10. TVISTER
  Om du inte är nöjd med något av våra tävlingar/evenemang ber vi dig kontakta oss på info@nordicsportevent.se eller 0498-691200. Om du därefter inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU-kommissionens online plattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.